logo
EN
VN

Giới thiệu về Dự án RecoAsia

200601 RecoAsia_LogoDự án RecoAsia nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nhận chứng chỉ, văn bằng quốc gia giữa các cơ sở giáo dục đại học và Trung tâm NARIC của Châu Á với các nước thuộc Châu Âu; tăng cường năng lực và kỹ năng của những người tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá và cấp phát chứng chỉ, văn bằng thông qua việc xác định, áp dụng các thông lệ và công cụ chung giữa hệ thống giáo dục của Châu Âu và Châu Á; chia sẻ kinh nghiệm từ các Trung tâm NARIC và các cơ sở giáo dục đại học của Châu Âu về Quy trình Bologna và Công ước Lisbon. Dự án hướng tới việc thành lập Trung tâm thông tin quốc gia (National Information Centres) về công nhận và đánh giá văn bằng quốc tế.

Xem thêm...

WEBINAR trong khuôn khổ Dự án RecoAsia

Chủ đề: Tác động của Covid-19 đến các trường đại học và việc công nhận chương trình học, thi và tín chỉ
Thời gian: 15.00-17.00 ngày 27/5/2020
Đơn vị tổ chức: Văn phòng Giáo dục khu vực châu Á Thái Bình Dương và tổ chức CIMEA -NARIC, Italia
Thành phần tham dự: khoảng 15 nước (Italia, Estonia, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Mông Cổ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...) trong đó có các thành viên tham gia dự án RecoAsia.

Xem thêm...

Hội nghị trực tuyến Khởi động Dự án “Hợp tác trong lĩnh vực công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa các nước Châu Á – RecoAsia”

HANU - Dự án “Hợp tác trong lĩnh vực công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa các nước Châu Á – RecoAsia” triển khai trong giai đoạn 2019 – 2022 là dự án nghiên cứu Erasmus Key Action 2 CBHE do Ủy ban châu Âu tài trợ với sự tham gia của 20 đối tác, trong đó Đại học Tổng hợp Aquila (Italia) giữ vai trò làm điều phối viên chính.

Xem thêm...