logo
EN
VN

Giới thiệu tóm tắt Dự án ERASMUS+ CBHE 609879 « Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á » (PURSEA)

I. Bối cảnh xây dựng Dự án
Giáo dục đại học của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam cũng như Campuchia nói riêng đang phải đối mặt với nhiều sự thay đổi ở trên tất cả các mặt : kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ, phát luật. Những thay đổi này buộc các cơ sở giáo dục đại học phải xem xét lại mô hình, nội dung, phương thức đào tạo để có thể đáp ứng và thích nghi với điều kiện mới, vượt qua những thách thức như : vai trò và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong sự phát triển của một quốc gia, nhu cầu học tập suốt đời, sự phát triển của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số…

Xem thêm...

Hội nghị khởi động Dự án: Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á

HANU - Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” là một trong số các dự án Erasmus+ KA2 do Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm tăng cường năng lực cho các trường đại học. Với vai trò là điều phối Dự án PURSEA, sáng ngày 26/02/2020, Trường Đại học Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị khởi động Dự án.

Xem thêm...

Về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế khởi động Dự án Erasmus+ “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á”

Kính gửi: các đơn vị trong toàn Trường,

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng gửi nội dung Thông báo số 262/TB-ĐHHN ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế khởi động Dự án Erasmus+ “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA).

* Nội dung và chương trình dự kiến: Xin mời xem file đính kèm.


Xem thêm...

Họp giao ban chuẩn bị khởi động Dự án: Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA

HANU - Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á - PURSEA" nằm trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục đại học (Erasmus +) được Ủy ban châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020 - 2023. Dự án nhằm mục đích đổi mới các hoạt động quản trị của các trường đại học ở Đông Nam Á thông qua hoạch định chiến lược và thực hiện các kế hoạch hành động phù hợp với bối cảnh của quốc gia, khu vực và đặc thù của mỗi trường.

Xem thêm...