logo
EN
VN

Danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia lớp Digital Marketing 4.0

Phòng Truyền thông xin gửi các đơn vị danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia lớp Digital Marketing 4.0. Kính mong các thầy, cô thông báo cho cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình; Khoa QTKD-DL và Khoa tiếng Pháp thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách biết để tham gia lớp học.

Xem thêm...

Thông báo thi Hanu Test ngày 25/6/2017

Trường Đại học Hà Nội tổ chức thi Hanu Test cho sinh viên khóa 16 Khoa ĐT Đại cương, sinh viên các khoa chuyên ngành, sinh viên các chương trình liên kết và các đối tượng khác có nhu cầu đăng ký dự thi, cụ thể như sau:
1. Lịch thi: Chủ Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017
2. Đăng ký dự thi và lệ phí thi:
Từ 29 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017.
Chi tiết cụ thể xem tại đây.
Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

Thông báo thi năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2; tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật trình độ B1 (SĐH) ngày 01.4.2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2;
tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật trình độ B1 (Dạng thức sau đại học)

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2; tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật trình độ B1(bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Dạng thức Sau đại học), cụ thể như sau:

Xem thêm...

Kết quả thi Hanu Test ngày 26/11/2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 26/11/2016 cụ thể như sau:
1. Kết quả thi

2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành - Khối chính quy

3. Danh sách  đủ điều kiện vào học chương trình VU MTESOL
Chú ý: Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 15/12/2016, tại phòng 115, Nhà A

Lịch thi, danh sách phòng thi Hanu Test ngày 26.11.2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo danh sách phòng thi, lịch thi Hanu Test ngày 26.11.2016 cụ thể như sau:
1. Lịch thi

2. Danh sách phòng thi

3. Nội quy thi
Chú ý:
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ có ảnh, còn giá trị sử dụng, khi vào phòng thi.  
- Trường hợp có thông tin cá nhân chưa chính xác cần báo ngay cho thư ký hội đồng thi để chỉnh sửa.