logo
EN
VN

Đại học

Thông báo thi tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Trường Đại Học Hà Nội thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc lịch thi ngày 27 tháng 01 năm 2018.

- Chi tiết thông báo xem tại đây.pdf.

Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017 và  bãi bỏ các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008, Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. 
Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

Kết quả thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, kỳ thi ngày 25.02.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, kỳ thi ngày 25.02.2016 như sau:

. 1. Hệ VLVH:
                       Ngành Ngôn ngữ Anh: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
                       Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
                       Ngành Ngôn ngữ Nhật: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
2. Hệ Đào tạo từ xa: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf). 

3. Nhà trường nhận phúc khảo bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 28/02 đến 09/3/2017 tại phòng 118, tầng 1, nhà A.

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]