logo
EN
VN

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và Lễ khai giảng khóa 2018 - 2022

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đâu khóa và Lễ khai giảng đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2018 – 2022 như sau:

1. Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:
Thời gian: Từ ngày 27 – 31 tháng 8 năm 2018
Địa điểm: Hội trường lớn – Trường Đại học Hà Nội.

2. Lễ khai giảng:
Thời gian: 7h30 Thứ Tư ngày 05/9/2018
Địa điểm: Sân vận động – Trường Đại học Hà Nội.

3. Buổi gặp mặt sinh viên của các Khoa và Bộ môn:
Trong thời gian từ ngày 27 – 31 tháng 8 năm 2018, sinh viên khóa 2018 – 2022 tham gia buổi gặp mặt đầu khóa tại các khoa và bộ môn để được phổ biến kế hoạch học tập, thời khóa biểu, giáo trình và các quy định liên quan (thông tin chi tiết tại các văn phòng khoa).

Thông tin chi tiết về Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa xem tại đây
Thông tin kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng xem tại đây.