logo
EN
VN

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng cao

KHOA TIẾNG HÀN QUỐC
Địa chỉ:    Phòng 301 - Nhà C
Điện thoại:    (84.24) 35 54 19 38 hoặc (84.24) 38 54 43 38; số máy lẻ 3301 & 3302
Fax:         (84.24) 38 54 45 50
E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:    http://web.hanu.vn/kr
Facebook:    Khoa tiếng  Hàn Quốc Hanu
Mobile:    Ms Ngoãn 0965.800.858    Ms Thu Ngân 0865.870.715
Tải tài liệu về: Tại đây

          170227 K_HQ_03               170227 K_HQ_02               170227 K_HQ_01

                Thành phố Busan                                   Ẩm thực Hàn Quốc                    Nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc

Chương trình đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng cao
(tên đúng theo BGD quy định là chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành ngôn ngữ Hàn Quốc)

1. Chương trình đào tạo tiên tiến
-    Tổng lượng thời gian đào tạo:163 tín chỉ.
-    Tăng 12 tín chỉ so với chương trình đào tạo đại trà
-    Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2 tiếng Anh bậc 4 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.
-    Khối kiến thức tiếng:tăng thêm 01 học phần thực hành tiếng nâng cao (03 tín chỉ).
-    Khối kiến thức chuyên ngành: tăng thêm 01 học phần Nhập môn dịch đồng thời(02 tín chỉ).
-    Tăng thời lượng thực tập tại doanh nghiệp giúp người học có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế cho định hướng biên phiên dịch.

2. Mục tiêu đào tạo
CTĐT cử nhân tiếng Hàn CLC được xây dựng trên cơ sở lấy người học làm trung tâm, tập trung chính vào việc phát triển năng lực thực tế về tiếng Hàn và các kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức hiểu biết cho sinh viên; Cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Hàn Quốc ở bậc 5 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam  (tương đương Topik 5); Cung cấp kiến thức tiếng Anh giao tiếp cơ bản đạt bậc 4 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam ( tương đương bậc B2 theo khung tham chiếu Ngoại ngữ chung Châu ÂU CEFR); Xây dựng các kỹ năng bổ trợ như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, lãnh đạo và khả năng thích ứng với môi trường làm việc; Giúp sinh viên tự phát triển bản thân, có tư duy sáng tạo, tự chủ, các khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc đa văn hoá;

3. Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên người Việt Nam và Hàn Quốc giỏi chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, giáo sư mời giảng, các đại diện doanh nghiệp...

4. Cơ hội học bổng
-    Có cơ hội nhận học bổng trong suốt quá trình học tập từ doanh nghiệp.
-    Có nhiều cơ hội tham gia các khóa học trao đổi, khóa học ngắn hạn tại các trường đại học tại Hàn Quốc.

5. Cơ hội việc làm
Biên/phiên dịch viên; Giáo viên giảng dạy; Hướng dẫn viên du lịch; Thư ký/trợ lý văn phòng.

6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ HÀN QUỐC CHẤT LƯỢNG CAO

- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Hàn Quốc
- Định hướng Biên-Phiên dịch
- Tổng số tín chỉ: 163 TC


Khối kiến thức chung:
44 tín chỉ (TC) đã bao gồm 11 TC QPAN và GDTC


Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.


Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và định hướng nghề nghiệp liên quan:

Bắt buộc: 06 TC

Dẫn luận Ngôn ngữ, Nhập môn Việt ngữ học, Cơ sở Văn hóa Việt Nam.

+ Tự chọn: 04 TC

Chọn 4 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau: Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới, Tiếng Việt thực hành, Soạn thảo văn bản tiếng Việt.


Khối kiến thức ngành: 67 tín chỉ (TC)


Thực hành tiếng Bắt buộc: 52 TC

- Thực hành tiếng từ trình độ A2 đến C2


Khối kiến thức Ngôn ngữ - Văn hóa Hàn Quốc


+ Bắt buộc: 11 TC
Ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, ngôn ngữ đối chiếu, đất nước văn hóa Hàn Quốc, văn học Hàn Quốc

+ Tự chọn: 04 Tín chỉ
Chọn 04 trong số 18 TC của các học phần sau: Tiếng Hàn kinh tế, Tiếng Hàn du lịch, Viết văn bản, Thư tín thương mại, Tiếng Hàn thương mại, Kinh tế Hàn Quốc, Quan hệ Việt-Hàn, Hàn Quốc học, Chữ Hán.


Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch
(30tín chỉ)


 

+ Bắt buộc: 22 TC

- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 2 TC
- Thực hành dịch viết: 9 TC
- Thực hành dịch nói: 9 TC
- Biên-Phiên dịch chuyên ngành: 2 TC

+ Tự chọn : 08 TC
Chọn 08 trong số 22 TC của các học phần sau: Dịch nói nâng cao, Dịch viết nâng cao, Phân tích đánh giá bản dịch, Dịch văn học, Dịch văn bản tin tức báo chí, Dịch chuyên ngành kinh tế - thương mại, Dịch chuyên ngành Du lịch, Dịch chuyên ngành văn hóa - xã hội, Dịch các văn bản pháp luật, Dịch phim Hàn Quốc, Nhập môn dịch đồng thời.

 


Thực tập và khóa luận tốt nghiệp (12 tín chỉ)


 


- Thực tập: 6 TC

- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế : 6 TC