logo
EN
VN

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Đức

KHOA TIẾNG ĐỨC
Địa chỉ: Phòng 519, 521 - Nhà C
Điện thoại: (84.24) 35 53 04 74    
Fax: (84.24) 38 54 45 50    
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: de.hanu.vn
Tải tài liệu về: Tại đây

          170224 K_Duc_lau_dai_resize              170224 K_Duc_quoc_hoi                170224 K_Duc_TP_Koln

1. GIẢNG VIÊN
- 18 giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm, có bằng thạc sĩ và tiến sĩ; 01 chuyên gia người Đức, 02 giảng viên thỉnh giảng;
- 100% giảng viên được đào tạo và bồi dưỡng hàng năm tại các trường đại học, viện ngôn ngữ ở Đức và Áo;
- Thường xuyên có thực tập sinh người Đức, Áo hỗ trợ giảng dạy và thực hiện các dự án cùng sinh viên.

2. SINH VIÊN VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG, GIAO LƯU QUỐC TẾ
- Từ khi thành lập, đã có hơn 10.000 sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh theo các hình thức đào tạo khác nhau;
- Tuyển 125 sinh viên/năm;
- Học bổng của Trường Đại học Hà Nội, của các tổ chức quốc tế và tổ chức của Đức (DAAD, WUS…);
- Học bổng GIP, đi học 8 tuần tại trường ĐHTH Gießen-CHLB Đức; Khoá học hè và trại hè tại Đức và khu vực Đông Nam Á qua các chương trình trao đổi  của ĐHTH Munich, ĐHTH Ramkhamhaeng... .

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP
- Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Phòng Văn hóa Hessen, Phòng Văn hóa Áo là môi trường rất thuận lợi giúp sinh viên học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, con người của các nước nói tiếng Đức;
- Hệ thống thư viện lớn, được bổ sung hàng năm với sự tài trợ của các tổ chức DAAD, WUS, Viện Goethe, Đại sứ quán Đức, Áo, Thụy Sĩ…;
- Phòng đa chức năng với 15 máy tính, phòng luyện âm với 30 máy tính đảm bảo việc đào tạo chất lượng cao;
- Hệ thống phòng học thực hành tiếng Đức với trang thiết bị hiện đại do Viện Friedrich-Erbert (FES), CHLB Đức tài trợ và được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2018.

4. VIỆC LÀM
- Sinh viên có nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại các tổ chức của Đức, Áo tại Việt Nam cũng như tại các cơ quan, tổ chức là đối tác của Khoa (viện FES, viện Goethe Hà Nội, Tổ chức DAAD, Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Áo, Tâm Travel, Asiatica Travel…);
- 100% sinh viên tốt nghiệp loại khá – giỏi có cơ hội tham gia giảng dạy tiếng Đức tại các trường ĐH, THPT; làm biên – phiên dịch cho các công ty của Đức tại Việt Nam và Đức; làm cán bộ tại các bộ, ngành của Chính phủ như Bộ Ngoại giao, Bộ Công an… hay trong các lĩnh vực ngân hàng, du lịch … .

5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ĐỨC
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Đức

- Định hướng Biên - Phiên dịch: 140 tín chỉ
- Định hướng Du lịch: 151 tín chỉ
- Định hướng Sư phạm: 151 tín chỉ

 


Khối kiến thức chung: 40 tín chỉ (TC)


Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)


Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới.Khối kiến thức ngành: 64 tín chỉ (TC)


Bắt buộc: 62 TC

- Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1: 47 TC
- Ngôn ngữ học tiếng Đức: 8 TC
- Đất nước học Đức: 3 TC
- Văn học Đức: 2 TC
- Giao tiếp liên văn hóa: 2 TC

Tự chọn: 2 TC

Chọn 2 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau: Từ vựng học tiếng Đức, Ngôn ngữ học đối chiếu, Đất nước học Áo - Thụy Sĩ, Văn học Áo - Thụy Sĩ.

 


Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (28 tín chỉ)


Bắt buộc: 22 TC
- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 2 TC
- Thực hành dịch viết: 10 TC
- Thực hành dịch nói: 10 TC

Tự chọn: 6 TC
Chọn 6 trong số 15 tín chỉ của các học phần sau: Dịch chuyên ngành chính trị ngoại giao, Dịch chuyên ngành kinh tế thương mại, Dịch chuyên ngành kỹ thuật, Dịch chuyên ngành du lịch, Phân tích đánh giá bản dịch.

Khối kiến thức chuyên ngành: Du lịch (28 tín chỉ)


Bắt buộc: 22 TC
- Nhập môn du lịch: 3 TC
- Tiếng Đức du lịch: 6 TC
- Marketing du lịch: 3 TC
- Địa du lịch: 3 TC
- Văn hóa và du lịch: 4 TC
- Du lịch bền vững: 3 TC

Tự chọn: 6 TC
Chọn 6 trong số 15 tín chỉ của các học phần sau: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ văn phòng du lịch, Nghiệp vụ bán hàng, Tuyến điểm du lịch, Dịch chuyên ngành du lịch.Khối kiến thức chuyên ngành: Sư phạm (28 tín chỉ)


Bắt buộc: 22 TC
- Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo: 2 TC
- Nhập môn Giảng dạy tiếng Đức: 2 TC
- Phương pháp giảng dạy kiến thức ngôn ngữ (Ngữ âm- Từ vựng- Ngữ pháp): 3 TC
- Phương pháp giảng dạy các kỹ năng tiếng (Nghe - Nói - Đọc - Viết): 3 TC
- Phương pháp giảng dạy kiến thức Đất nước học và Kỹ năng giao tiếp liên văn hóa: 2 TC
- Phân tích và thiết kế học liệu: 3 TC
- Thiết kế, thực hiện và đánh giá bài giảng: 3 TC
- Kiểm tra, đánh giá: 2 TC
- Công nghệ trong giảng dạy tiếng Đức: 2 TC

Tự chọn: 6 TC
Chọn 6 trong số 15 tín chỉ của các học phần sau: Phương pháp nghiên cứu trong ngành Sư phạm tiếng Đức, Lỗi và chữa lỗi, Xây dựng chương trình và chương trình chi tiết, Tâm lý học trong giảng dạy ngoại ngữ, Phương pháp giảng dạy tiếng Đức định hướng nghề.

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 9 tín chỉ (TC)


- Thực tập: 3 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC hoặc các học phần thay thế (chọn 6 tín chỉ trong số các tín chỉ tự chọn)