logo
EN
VN

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 của Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016, chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Thông báo về học phí chính quy tuyển sinh từ năm 2015

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Tài chính -Kế toán] 

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học Hà Nội năm 2015

Trường Đại học Hà Nội quy định cụ thể về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Hà Nội trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2015 như sau: Xem thêm