logo
EN
VN

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học Hà Nội năm 2015

Trường Đại học Hà Nội quy định cụ thể về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Hà Nội trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2015 như sau: Xem thêm

Điểm trúng tuyển Trường Đại học Hà Nội 5 năm gần đây

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TỪ 2010-2014 xem thêm

Xem thêm...