logo
EN
VN

Tuyển sinh 2016

Thông tin tuyển sinh

Điểm trúng tuyển các năm

Chương trình đào tạo

Kết quả trúng tuyển

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:
1. Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 xin xem tại đây (pdf).
2. Danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 hệ chính quy 2016 xin xem tại đây (pdf).
3. Thông báo nhận giấy chứng nhận kết quả bổ sung đợt 1 thi xin xem tại đây (pdf).
4. Thông báo nhập học bổ sung đợt 1 hệ chính quy năm 2016 xin xem tại đây (pdf).

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:
1. Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 xin xem tại đây (pdf).
2. Thông báo nhận giấy chứng nhận kết quả thi xin xem tại đây (pdf).
3. Thông báo nhập học hệ chính quy năm 2016 xin xem tại đây (pdf)

Thông tin cập nhật