logo
EN
VN

Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017 và  bãi bỏ các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008, Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. 
Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

Kết quả thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, kỳ thi ngày 25.02.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, kỳ thi ngày 25.02.2016 như sau:

. 1. Hệ VLVH:
                       Ngành Ngôn ngữ Anh: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
                       Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
                       Ngành Ngôn ngữ Nhật: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
2. Hệ Đào tạo từ xa: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf). 

3. Nhà trường nhận phúc khảo bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 28/02 đến 09/3/2017 tại phòng 118, tầng 1, nhà A.

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo] 

Thông báo thi tốt nghiệp đại học hệ VLVH đợt tháng 12 năm 2015

Căn cứ chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc và kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên hệ Vừa làm vừa học của Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành chương trình học tập và các học viên thi lại theo kế hoạch sau:
1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
- Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Nhật, Khoa Đào tạo Tại chức và các cơ sở đào tạo hệ Vừa làm vừa học 1, 2, 3 thông báo rộng rãi thông tin về kỳ thi tốt nghiệp này và lập Bảng tổng hợp điểm toàn khoá học của những học viên đã hội đủ các điều kiện dự thi, chuyển cho Phòng Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 để kiểm tra, tổng hợp, trình Hội đồng thi tốt nghiệp của Nhà trường xét duyệt.
- Các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình.
2. LỊCH THI: Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2015.
Buổi sáng: 7h30: Học viên làm thủ tục vào phòng thi để thi môn Dịch Nghe
9h00: Học viên thi môn Dịch Viết
Buổi chiều: 13h15: Học viên làm thủ tục vào phòng thi để thi môn Lý thuyết tiếng
3. ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Đại học Hà Nội, Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. ĐĂNG KÝ THI LẠI, LỆ PHÍ THI:
- Đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo (118 nhà A) từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 12 năm 2015. Lệ phí thi lại: 250.000 đồng/01 môn nộp tại Phòng Tài chính-Kế toán (phòng 106, nhà A)..
- Học viên mới được duyệt cho thi lần đầu: Kinh phí thi 500.000 đồng/01 sinh viên được thu gộp vào học phí học phần 8.
Danh sách phòng thi, địa điểm thi chi tiết sẽ được niêm yết tại Website www.hanu.edu.vn của Trường Đại học Hà Nội vào lúc 17h00 ngày 11 tháng 12 năm 2015.