Hội thảo "Chính sách Quốc gia về ngoại ngữ"

HỘI THẢO “CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ NGOẠI NGỮ”

ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

 

Xuất phát từ nhu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học, đồng thời giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ có chính sách tích cực hơn nữa về ngoại ngữ góp phần thiết thực triển khai hiệu quả Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 nhằm đưa đất nước có thể phát triển nhanh hơn nữa, hội nhập khu vực và thế giới sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức Hội thảo “Chính sách Quốc gia về ngoại ngữ”.

Thời gian tổ chức: ngày 18 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội

Thành phần: Dự kiến 200 đại biểu, trong đó có sự tham gia của các nhà quản lý, hoạch định chính sách về ngoại ngữ, các chuyên gia về ngôn ngữ: Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo 50 trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam.

Chủ đề Hội thảo

-         Vị thế, vai trò của ngoại ngữ trong thời kì hội nhập;

-         Chính sách quốc gia về ngoại ngữ trong thời kì hội nhập giáo dục quốc tế (mục tiêu, phương pháp tiếp cận và triển khai);

-         Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo ngoại ngữ gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

 

Kinh phí Hội thảo

-         Các đại biểu tham dự Hội thảo tự lo kinh phí đi lại, ăn ở;

-         Kinh phí tham gia Hội thảo: Miễn.

 

Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký xin gửi đến địa chỉ:

Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Hà Nội

Phòng 214-216, nhà A, Km9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 3553 0728

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://hanu.vn/sc/vi

Đồng tổ chức

Logo NFL 2020 v22 25122014

Links