HANU

http://www.hanu.vn/images/stories/videos/tuyen_sinh_2011.swf

HANU VU

Thanh tra Giao duc

Điểm chuẩn dự kiến vào Đại học Hà Nội

Hội đồng tuyển sinh Đại Học Hà Nội đã dự kiến điểm trúng tuyển vào các ngành và thông báo về thời gian nhận Đơn phúc khảo.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
- Khối A: các môn thi hệ số 1. Khối D: môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.
- Trường nhận đơn phúc khảo bài thi trực tiếp (có mẫu đơn in sẵn) và không nhận đơn gửi qua đường bưu điện. Thời gian từ ngày 11 đến hết ngày 25-08-2008. Địa điểm: phòng 118, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã ngành

Ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển dự kiến đối với HSPT, KV3

104

Khoa học Máy tính (dạy bằng tiếng Anh)

A: 18.0

D1: 24.5

105

Khoa học Máy tính (dạy bằng tiếng Nhật)

A: 18.0

D1: 24.0

400

Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)

A: 20.0

D1: 29.0

401

Kế toán (dạy bằng tiếng Anh)

A: 21.5

D1: 30.0

404

Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh)

A: 22.5

D1: 31.0

608

Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)

D1: 23.0

609

Du lịch (dạy bằng tiếng Anh)

D1: 24.5

701

Tiếng Anh

D1: 24.5

702

Tiếng Nga

D1: 20.0

D2: 25.5

703

Tiếng Pháp

D1: 24.0

D3: 25.0

704

Tiếng Trung

D1: 24.0

D4: 24.0

705

Tiếng Đức

D1: 22.0

D5: 23.5

706

Tiếng Nhật

D1: 25.0

D6: 28.5

707

Tiếng Hàn

D1: 24.5

708

Tiếng T.B. Nha

D1: 22.5

D3: 22.5

709

Tiếng Italia

D1: 23.0

D3: 23.0

Hoặc xem chi tiết tại địa chỉ http://www.hanu.vn/tuyensinh

 
Bài đã đăng
DELE
EDO
Thông tin cựu sinh viên

 

Bài đã đăng