logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Thông báo tuyển nhân sự năm học 2016-2017 (II)

Căn cứ đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa Việt Nam học, Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha, Khoa tiếng Tây Ban Nha, Khoa tiếng Nhật, Khoa tiếng Pháp, Khoa tiếng Italia, Khoa tiếng Trung Quốc, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng TCCB thông báo:

A. Các đơn vị và số lượng cần tuyển

20 người, gồm:

- Khoa Việt Nam học: Giảng viên, số lượng 02 người (tuyển mới);

- Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha: Giảng viên, số lượng 02 người (tuyển mới);

- Khoa tiếng Tây Ban Nha: Giảng viên, số lượng 02 người (tuyển mới);

- Khoa tiếng Nhật: Giảng viên, số lượng 03 người (tuyển mới);

- Khoa tiếng Pháp: Giảng viên, số lượng 02 người (tuyển mới); Chuyên viên (Trợ lý hành chính kiêm giáo vụ), số lượng 01 người (tuyển mới);

- Khoa tiếng Italia: Giảng viên, số lượng 01 người (tuyển mới);

- Khoa tiếng Trung Quốc: Giảng viên, số lượng 06 người (tuyển mới);

- Phòng Đào tạo: Chuyên viên, số lượng 01 người (tuyển mới).

B. Tiêu chuẩn đối với từng đối tượng tuyển, điều chuyển

I. Giảng viên Khoa Việt Nam học

1. Số lượng: 02 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ học, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm;

- Ưu tiên các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học, các ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ;

- Trình độ ngoại ngữ: A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

II. Giảng viên Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha

1. Số lượng: 02 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm;

- Ưu tiên các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ: A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

III. Giảng viên Khoa tiếng Tây Ban Nha

1. Số lượng: 02 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm;

- Ưu tiên các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ: A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

IV. Giảng viên Khoa tiếng Nhật

1. Số lượng: 03 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Nhật, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm;

- Ưu tiên các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ: A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

V. Giảng viên Khoa tiếng Pháp

1. Số lượng: 02 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Pháp, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm;

- Ưu tiên các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ: A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

VI. Chuyên viên (Trợ lý hành chính kiêm giáo vụ) Khoa tiếng Pháp

1. Số lượng: 01 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Pháp, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, trung thực, có khả năng giao tiếp tốt với giảng viên và sinh viên;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội; có kinh nghiệm trong công tác quản lý hành chính;

- Trình độ ngoại ngữ: A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

VII. Giảng viên Khoa tiếng Italia

1. Số lượng: 01 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Italia, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm;

- Ưu tiên các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ: A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

VIII. Giảng viên Khoa tiếng Trung Quốc

1. Số lượng: 06 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- 02 giảng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- 04 giảng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành kinh tế, thương mại, du lịch (đào tạo bằng tiếng Trung Quốc), có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm;

- Ưu tiên các ứng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ: B1 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

IX. Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo

1. Số lượng: 01 người

2. Yêu cầu về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành xã hội nhân văn, có điểm TBC loại Khá trở lên; Bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học Trường Đại học Hà Nội;

- Trình độ ngoại ngữ: A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam) hoặc tương đương;

- Tin học: Tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản, sử dụng thành thạo Excel.

C. Yêu cầu về nhân thân, tuổi đời, sức khỏe

- Về nhân thân: Khai rõ ràng quá trình học tập, công tác (trong Sơ yếu lý lịch, trong CV). Không vi phạm pháp luật trong thời gian hiện tại.

- Tuổi đời: Không quá 35 tuối đối với người có bằng thạc sĩ, không quá 45 tuổi đối với người có bằng tiến sĩ;

- Sức khỏe: Sức khỏe đảm bảo để làm việc (có chứng nhận của bệnh viện đa khoa, còn hạn trong 06 tháng).

D. Hồ sơ:

Một túi hồ sơ gồm:

1. Đơn xin việc: Cá nhân tự viết tay, không đánh máy, không điền vào bản in sẵn, không nhờ người khác viết hộ. (Không nhận đơn do người khác viết hộ).

2. Lý lịch: Các nhân tự khai theo mẫu (bán sẵn), có dán ảnh 4x6.

Yêu cầu: Khai rõ ràng, chi tiết theo từng mục, có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương, không quá 6 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ.

Lưu ý: Không thu nhận bản lý lịch công chứng. Lý lịch phải do chính ứng viên viết, có đủ ngày tháng năm tại phần khai và phần chứng nhận của cơ quan đơn vị hoặc chính quyền địa phương.

3. Một bản CV (tiếng Việt): Ứng viên tự khai về quá trình làm việc của bản thân theo từng thời gian (kể từ khi tốt nghiệp), kinh nghiệm, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sở thích của cá nhân, thâm niên công tác,….

Lưu ý: Khai từ thời điểm hiện tại (từ tháng 11/2016 trở về trước).

CV có chữ ký của người khai (không cần xác nhận). CV được đánh máy.

5. Bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ.

6. Bản sao giấy khai sinh. (có công chứng)

7. Giấy khám sức khỏe (bản gốc, do Bệnh viện đa khoa thực hiện).

8. 02 ảnh (4x6) để trong phong bì, ghi rõ họ tên ở bên ngoài bì.

Ghi chú:

- Trên túi hồ sơ cần ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, thư điện tử (nếu có).

- Liệt kê theo thứ tự toàn bộ các giấy tờ (trong túi hồ sơ).

E. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Hiệu lực thông báo: Từ ngày đăng tin trên Tác nghiệp và trên trang Web của Trường Đại học Hà Nội đến ngày kết thúc nhận hồ sơ.

- Ngày nhận hồ sơ: Từ ngày 23/11/2016 đến hết ngày 12/12/2016.

Nhận trong giờ hành chính (từ 08:30 đến 11:00; từ 14:00 đến 16:30).

- Nơi nhận: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 214, 216, tầng 2, Nhà A. Trường Đại học Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Cá nhân tự nộp hồ sơ (không nhờ người nộp thay, không gửi qua đường bưu điện).

G. Phương thức tuyển: Xét tuyển (kết hợp phỏng vấn, kiểm tra chuyên môn, khả năng đáp ứng công việc)

1. Sơ tuyển hồ sơ (bước 1).

2. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị trực tiếp sử dụng lao động tiến hành phỏng vấn, kiểm tra chuyên môn (bước 2).

3. Căn cứ kết quả bước 2, mời ký hợp đồng thử việc đối với các ứng viên (theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp phù hợp với số lượng cần tuyển) (bước 3).

4. Hết thời gian thử việc, căn cứ nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, Hội đồng Tuyển dụng của Nhà trường sẽ họp, xem xét kết quả và quyết định tuyển/ hoặc không tuyển (không tuyển: nếu kết quả phỏng vấn không có ứng viên nào đạt yêu cầu) (bước 4).

5. Căn cứ quyết định của Hội đồng tuyển dụng, Nhà trường sẽ ký hợp đồng 12 tháng lần thứ nhất đối với các ứng viên đạt yêu cầu (được đảm bảo các chế độ theo quy định của Nhà nước và của Trường Đại học Hà Nội theo Quy chế chi tiêu nội bộ).

Ứng viên đã ký hợp đồng lần thứ nhất (12 tháng) mà không đáp ứng công việc, sẽ bị dừng hợp đồng trước hạn.

Ứng viên hoàn thành nhiệm vụ, được đơn vị nhận xét tốt, được Nhà trường ký hợp đồng tiếp tục theo quy định.

Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết có thể tham khảo tại Phòng TCCB