logo
EN
VN

Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2017 đã xác nhận nhập học

Trường Đại học Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2017 đã xác nhận nhập học:
Chi tiết xin xem tại đây.

- Ngày nhập học là 22 và 23 tháng 8 năm 2017, chi tiết xin Thông báo nhập học.

- Những sinh viên nào đã xác nhận nhập học nhưng chưa có tên trong danh sách trên cần liên hệ với đường dây nóng tuyển sinh Nhà trường: 0243.8544338 máy lẻ 1134, 1135, 3366, 3388, 0934502429 .

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng năm 2017 đã xác nhận nhập học

Trường Đại học Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng năm 2017 đã xác nhận nhập học xin xem tại đây (pdf).

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng năm 2017

Trường Đại học Hà Nội thông báo
1. Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng (pdf);
2. Danh sách thí sinh diện ưu tiên xét tuyển (pdf);

Trường Đại học Hà Nội thông báo kế hoạch xác nhận nhập học đối với thí sinh thí sinh trúng tuyển thẳng và thí sinh diện ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 17/07/2017 đến 17h00 ngày 19/07/2017.

2. Địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo: Phòng 118 - Nhà A - Trường Đại học Hà Nội
Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Hồ sơ xác nhận

- 01 bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2017.

- 01 bản gốc giấy chứng nhận đoạt giải.

- 01 phòng bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển.

4.  Phương thức xác nhận: Thí sinh lựa chọn một trong hai phương thức sau:

- Xác nhận nhập học trực tiếp: Thí sinh đến xác nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo theo thời gian và địa chỉ trên.

- Xác nhận nhập học qua bưu điện: Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận về Phòng Quản lý Đào tạo theo địa chỉ trên trước 17h00 ngày 19/07/2017 theo dấu bưu điện.

5. Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo - phòng 118, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.

Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: di động: 0934502429; cố định: 043.8544338 số máy lẻ 1134, 1135, 3366, 3388. Fax: (84-4)38544550. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Địa chỉ website:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2018. Chi tiết xin xem tại đây (pdf).
Trường Đại học Hà Nội thông báo kế hoạch xác nhận nhập học đối với thí sinh thí sinh trúng tuyển thẳng và thí sinh diện ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:
1. Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 19/7/2018 đến 17h00 ngày 24/7/2018 (kể cả thứ Bẩy và Chủ nhật).
2. Địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo: Phòng 112 - Nhà A - Trường Đại học Hà Nội
Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Hồ sơ xác nhận
- 01 bản gốc giấy chứng nhận đoạt giải.
- 01 phòng bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển.
4.  Phương thức xác nhận: Thí sinh lựa chọn một trong hai phương thức sau:
- Xác nhận nhập học trực tiếp: Thí sinh đến xác nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo theo thời gian và địa chỉ trên.
- Xác nhận nhập học qua bưu điện: Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận về Phòng Quản lý Đào tạo theo địa chỉ trên trước 17h00 ngày 24/7/2018 theo dấu bưu điện.
5. Thông tin liên hệ:
Phòng Quản lý Đào tạo - phòng 112, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Số điện thoại: di động: 0916398338; 0898131368, 098378 79 88;
cố định: 0243.8544338 số máy lẻ 1134, 1135, 3366, 3388. Fax: (84-4)38544550.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Địa chỉ website: www.hanu.vn. 

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Hà Nội;

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI THÔNG BÁO

1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học bậc đại học hệ chính quy năm 2017 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn/bài thi; Mức điểm được làm tròn đến 0,25; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm;

2. Dự kiến, ngày 01/8/2017, Trường Đại học Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo từng ngành cụ thể.

3. Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo - phòng 118, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.

Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: di động: 0934502429; cố định: 043.8544338 số máy lẻ 1134, 1135, 3366, 3388. Fax: (84-4)38544550. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Địa chỉ website: www.hanu.vn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH