logo
EN
VN

Thông báo DỪNG nhận hồ sơ thi NLNN (trên máy tính) kỳ thi ngày 10 & 11.04.2021

Trường Đại học Hà Nội thông báo:
- DỪNG nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính) bậc 3-5/6, Thứ Bảy và Chủ nhật ngày 10 $ 11.04.2021 do số lượng thí sinh đăng ký đã đạt mức tối đa.
- Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính) bậc 2/6 ngày 11.04.2021. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h00 ngày 01.04.2021.
- Nhà trường sẽ thông báo Lịch thi chi tiết, danh sách thí sinh dự thi vào 17h00 ngày 06.04.2021 trên website http://hanu.vn và http://tec.hanu.vn 
Thông tin về kỳ thi ngày 10 & 11.04.2021 xem tại đây:
http://hanu.vn/index.php/vn/thong-bao-chung/5342-thong-bao-to-chuc-thi-nang-luc-ngoai-ngu-tren-may-tinh-ky-thi-ngay-10-11-04-2021.html