logo
EN
VN

Thông báo dừng nhận hồ sơ NLNN (trên máy tính) bậc 3-5/6 ngày 13.03.2021

Trường Đại học Hà Nội thông báo:
- Dừng nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính) bậc 3-5/6, thứ Bảy ngày 13.03.2021 do số lượng thí sinh đăng ký đã đạt mức tối đa.
- Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính) bậc 2/6 ngày 13.03.2021. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h00 ngày 05.03.2021
- Nhà trường sẽ thông báo Lịch thi chi tiết, danh sách thí sinh dự thi vào 17h00 ngày 10.03.2021 trên website http://hanu.vnhttp://tec.hanu.vn 
Thông tin về kỳ thi ngày 13.03.2021 xem tại đây: