logo
EN
VN

QĐ công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ Chính quy khóa 2016-2020 (đợt 2)

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 118/QĐ-ĐHHN, về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ Chính quy cho 153 sinh viên hệ Chính quy, khoá 2016-2020 và sinh viên các khóa trước đã hoàn thành chương trình học tập, đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế và các quy định của Trường Đại học Hà Nội.
Danh sách cụ thể như sau:
1. Danh sách tốt nghiệp
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Ngôn ngữ Nhật
- Ngôn ngữ Nga
- Ngôn ngữ Pháp
- Ngôn ngữ Đức
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha
- Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
- Ngôn ngữ Italia
- Quản trị DV DL&LH
- Tài chính-Ngân hàng
- Kế toán
- Quốc tế học
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Truyền thông Doanh nghiệp
2. Danh sách cấp bằng
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Ngôn ngữ Nhật
- Ngôn ngữ Nga
- Ngôn ngữ Pháp
- Ngôn ngữ Đức
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha
- Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
- Ngôn ngữ Italia
- Quản trị DV DL&LH
- Tài chính-Ngân hàng
- Kế toán
- Quốc tế học
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Truyền thông Doanh nghiệp