logo
EN
VN

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Thực hiện Thông báo số 553/TB-ĐHHN ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc điều chỉnh lịch làm việc, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo tiếp tục trả văn bằng, chứng chỉ vào ngày thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 2 hàng tuần . Gia hạn thời gian trả cho các hội đồng thi ngày 29/2/2020 và ngày 01/3/2020 đến hết ngày 30/7/2020 (nghỉ trả ngày 30/4/2020).
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO