logo
EN
VN

TB tạm dừng trả chứng chỉ ngày 09/12/2019

Bộ phận Văn bằng Chứng chỉ thông báo:
Để phục vụ cho công tác tổ chức thi “ Hội đồng thi thăng hạng chức danh giảng viên chính hạng II năm 2019” do Bộ Giáo dục Và Đào tạo tổ chức, Bộ phận VB-CC thông báo tạm dừng lịch trả VB-CC vào ngày 09/12/2019.
Lịch trả các ngày khác vẫn được diễn ra như thường lệ.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.