logo
EN
VN

Kết quả thi TN hệ Đào tạo từ xa, ngày 03/11/2019 tại TP HCM

Kết quả thi xem tại đây.
Thời gian nhận đơn xin phúc khảo từ ngày 26/11/2019 đến hết 06/12/2019 tại phòng 115 nhà A, Trường Đại học Hà Nội.