logo
EN
VN

Kết quả thi tốt nghiệp đại học chính quy hệ Bằng đại học thứ 2, khóa 2016-2020

Kết quả chi tiết xem tại đây.
Thời gian nhận phúc khảo: 25/11/2019 đến hết 17h00 ngày 06/12/2019, tại phòng 115 nhà A, Đại học Hà Nội