logo
EN
VN

Danh sách phòng thi cấp chứng chỉ năng lực Tiếng Pháp cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (Dạng thức SĐH), thi ngày 22.8.2015

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo danh sách thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Pháp cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ, thi ngày 22/8/2015, tại trường Đại học Hà Nội như sau:
1. Lịch thi

2. Danh sách thi

3. Nội quy
Chú ý: Thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi vào phòng thi.
[Nguồn: Phòng Đào tạo] 

Danh sách phòng thi Hanu Test, thi ngày 09.08.2015

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo danh sách phòng thi Hanu Test, thi ngày 09.08.2015, tại trường Đại học Hà Nội, chi tiết như sau:
1. Lịch thi

2. Danh sách thi

3. Nội quy thi
Chú ý: Thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi vào phòng thi
[Nguồn: Phòng Đào tạo] 

Thông báo về việc thi, cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR (dành cho đối tượng KHÔNG thuộc diện cao học và nghiên cứu sinh) ngày 29.08.2015

Trường Đại học Hà Nội tổ chức thi, cấp Chứng chỉ NLNN các trình độ theo Khung tham chiếu chung Châu âu về ngôn ngữ (CEFR) (dành cho học viên sau đại học, nghiên cứu sinh trong nước và các đối tượng có nhu cầu lấy chứng chỉ CEFR thuộc đề án NNQG 2020) vào ngày 29 tháng 08 năm 2015. Chi tiết xin xem thông báo sau:

- Thông báo số 1014/ĐHHN-TB-ĐT (Dành cho các đối tượng lấy chứng chỉ CEFR/ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam thuộc đề án NNQG 2020)
- Thông báo số 1015/ĐHHN-TB-ĐT (Dành cho học viên sau đại học và nghiên cứu sinh trong nước)

- Các thi sinh có nhu cầu ôn thi xin xem chi tiết Thông báo tại đây (pdf)

Lưu ý: - Hết hạn đăng kí 12h ngày 28 tháng 08 năm 2015.

- 17h ngày 28 tháng 08 năm 2015, các thí sinh xem số báo danh, lịch thi, phòng thi, nội quy thi trên website của Nhà trường

[Nguồn Phòng Đào tạo]