logo
EN
VN

Quy định về công tác nghiên cứu khoa học và tự bồi dưỡng


Công tác nghiên cứu khoa học trong Trường phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu xã hội, thực hiện theo hướng kết hợp giảng dạy, học tập với ứng dụng những tri thức khoa học vào thực tiễn và nghiên cứu, bao gồm: nghiên cứu và điều tra những vấn đề cơ bản tổng hợp thuộc các lĩnh vực công nghệ, máy tính, phương pháp dạy-học ngoại ngữ, những vấn đề văn hoá, giáo dục, tâm lý, ngôn ngữ, kinh tế, du lịch...; nghiên cứu những vấn đề về phương pháp luận khoa học nhằm cải tiến công tác đào tạo, bao gồm: nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, thường xuyên bổ sung vào nội dung giảng dạy những thành tựu và kiến thức mới nhất, hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học (Điều 1).

Xem nội dung chi tiết tại đây.