logo
EN
VN

Thông tư số 18/2016/TT-/BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Ngày 22/6/2016, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” tại Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT. Quy chế này áp dụng đối với các đại học, trường đại học, học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.

Nội dung trong quy chế này cũng bãi bỏ Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên các trường đạo học, học viện.

Tải Thông tư tại đây