logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Học phí chương trình cử nhân hệ chính quy khóa 2021 - 2025

Stt Ngành học Tổng số tín chỉ Trong đó Tổng học phí chương trình đào tạo
Số TC
đơn giá 520.000đ
Số TC
đơn giá 600.000đ
Số TC
đơn giá 690.000đ
Số TC
đơn giá 770.000
Số TC
đơn giá 940.000
Số TC
đơn giá 1.300.000
1
Ngôn ngữ Anh
154 154
 
 
 
 
 
80,080,000
2
Ngôn ngữ Pháp
154 154

 

 
 
80,080,000
3
Ngôn ngữ Đức
154 154
 
 
 
 
 
80,080,000
4
Ngôn ngữ Nga
154 154
 
 
 
 
 
80,080,000
5
Ngôn ngữ Trung Quốc
154 154
 
 
 
 
 
80,080,000
6
Ngôn ngữ Nhật Bản
154 154
 
 
 
 
 
80,080,000
7
Ngôn ngữ Hàn Quốc
154 154
 
 
 
 
 
80,080,000
8
Ngôn ngữ Italia
154 154
 
 
 
 
 
80,080,000
9
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
154 154
 
 
 
 
 
80,080,000
10
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
154

154

 

 

 

 

 

80,080,000

11
Truyền thông doanh nghiệp (tiếng Pháp)
154 78
76
 
 
 
 
86,160,000
12
Quản trị Kinh doanh (tiếng Anh)
149 76
 
73
 
 
 
89,890,000
13

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh)
152 79
 
73
 
 
 
91,450,000
14
Tài chính Ngân hàng (tiếng Anh)
149 76
 
73
 
 
 
89,890,000
15
Kế toán (tiếng Anh)
149 76
 
73
 
 
 
89,890,000
16
Marketing (tiếng Anh)
148 75
 
73
 
 
 
89,370,000
17
Quốc tế học (tiếng Anh)
147 72
 
75
 
 
 
89,190,000
18
Công nghệ thông tin (tiếng Anh)
153 80
 
73
 
 
 
91,970,000
19
Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh)
151 75
 
76
 
 
 
91,440,000
20
Nghiên cứu phát triển
147 72
 
75
 
 
 
89,190,000
21
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC
163 56
 
 
 
107
 
129,700,000
22
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC
163 56

 
 
107
 
129,700,000
23
Ngôn ngữ Italia CLC
163 56
 
 
107
 
 
111,510,000
24
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) CLC
152 79
 
 
 
 
73
135,980,000
25
Công nghệ thông tin (tiếng Anh) CLC
153 80
 
 
 
73
136,500,000