logo
EN
VN

Hướng dẫn tra cứu kết quả đánh giá định hướng nghề nghiệp dựa trên sở thích

Quý vị có thể tự tra cứu kết quả của trắc nghiệm theo liên kết sau: http://www.mynextmove.org/explore/ip

Xem hướng dẫn sử dụng tại đây.