logo
EN
VN

LUYỆN THI TIẾNG ANH

cho học sinh có nguyện vọng đăng ký học các chương trình quốc tế của Hanu
Môi trường học tập quốc tế tại Trường Đại học Hà Nội thực sự sôi động với 5 chương trình cử nhân, 6 chương trình thạc sĩ và 1 chương trình tiến sĩ do các trường đại học uy tín của Anh, Úc, Áo, Italia, Bỉ và Nhật Bản cấp bằng chính quy. 9 trong số 12 chương trình này được giảng dạy bằng tiếng Anh. Khóa học luyện thi tiếng Anh dạng thức IELTS sẽ giúp bạn làm tốt bài thi để theo học các chương trình này. “English is NOT difficult. Study hard and smart.” (Tiếng Anh không khó. Chỉ cần bạn chăm chỉ và biết cách học).
Xem thêm

Xem thêm...

Chuyên mục phụ