logo
EN
VN

Hội thảo chuyên đề về Luật phòng, chống tham nhũng

HANU - Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “Phổ biến tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin pháp luật và văn bản liên quan về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động, ngày 16/01/2020, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về Luật phòng, chống tham nhũng.

Tham gia Hội thảo có TS Phí Ngọc Tuyển – Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục IV Thanh tra Chính phủ, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương, TS Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng trường cùng các thầy cô là lãnh đạo các đoàn thể, các đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Trường.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương khẳng định, Trường Đại học Hà Nội đã và đang thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 – 2014 triển khai còn chưa kịp thời. Hiện nay, công tác phòng, chống tham nhũng đang là một vấn đề rất nóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Phó Hiệu trưởng mong rằng qua buổi Hội thảo hôm nay, đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn Trường sẽ nắm được những khái niệm cơ bản nhất về tham nhũng, những biểu hiện của tham nhũng và các biện pháp Chính phủ đang triển khai phòng, chống tham nhũng… Trên cơ sở nhận thức đó, bản thân mỗi người sẽ lồng ghép vào việc làm hàng ngày và trong công tác giảng dạy, đồng thời tích cực trao đổi, góp ý những nội dung về phòng, chống tham nhũng một cách sát thực, hiệu quả nhất để khoa Giáo dục chính trị đưa vào nội dung chương trình. Từ đó góp phần đào tạo một nguồn nhân lực có nhận thức đúng đắn, bản lĩnh vững vàng, phòng tránh được việc sa ngã vào tham nhũng trên những vị trí công tác sau này.

Hội nghị đã được nghe TS Phí Ngọc Tuyển, báo cáo viên của Hội thảo cung cấp những nội dung thiết thực, quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng. Các khái niệm, các hành vi tham nhũng, nguyên nhân, hậu quả, cơ chế phòng chống tham nhũng, mục tiêu chiến lược và giải pháp phòng, chống tham nhũng đã được báo cáo viên nhấn mạnh và nêu rõ từng nội dung cụ thể. Đặc biệt là đi sâu giới thiệu những nội dung mới được ban hành của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 so với Pháp lệnh phòng, chống tham nhũng năm 1998 và các Luật Phòng, chống tham nhũng đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các năm 2005, năm 2007, năm 2012. 

Bằng các câu chuyện dẫn chứng sinh động, sát thực trong công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta những năm qua, Báo cáo viên đã truyền đạt cho người nghe những kiến thức từ cơ bản nhất tới nhận thức sâu sắc những biểu hiện của tham nhũng để nêu cao ý thức phòng tránh vi phạm. 

Cũng qua buổi Hội thảo, các đại biểu tham dự Hội thảo đã được trao đổi trực tiếp với TS Phí Ngọc Tuyển và được giải đáp các băn khoăn, thắc mắc về những vấn đề cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Với các nội dung được trình bày, Hội thảo đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường; Đưa công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng vào thực tế một cách bền vững, thiết thực, từ đó từng bước chủ động đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào công tác giảng dạy trong Nhà trường.

200116 Hoi thao PCTN_01

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương mong rằng qua buổi Hội thảo hôm nay, đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn Trường sẽ nắm được những khái niệm cơ bản nhất về tham nhũng, những biểu hiện của tham nhũng và các biện pháp Chính phủ đang triển khai phòng, chống tham nhũng…

200116 Hoi thao PCTN_02

TS Phí Ngọc Tuyển – Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục IV Thanh tra Chính phủ, báo cáo viên của Hội thảo.

200116 Hoi thao PCTN_03

Tham gia Hội thảo có TS Phí Ngọc Tuyển – Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục IV Thanh tra Chính phủ, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương, TS Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng trường cùng các thầy cô là lãnh đạo các đoàn thể, các đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Trường.

200116 Hoi thao PCTN_04