- Để xem danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 Trường Đại học Hà Nội, mời bấm vào đây.

- Để tiếp tục truy cập trang thông tin Trường Đại học Hà Nội, mời bấm vào đây.